Artikel 1: INHOUD WEBSITE

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Mocht ondanks alle inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Goalset Masters hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en verantwoorde informatie te presenteren.
Goalset Masters kan niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Artikel 2: EIGEN RISICO

Goalset Masters biedt géén financieel advies. Wij zijn dus geen professionele adviseurs en hebben dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.

Artikel 3: DEELNAME

Deelname aan investeringsmodellen gaat geheel op eigen verantwoording en is dus geheel op eigen risico. Ook hierin kan geen enkele aansprakelijkheid worden gesteld, voor schade of verlies.

Artikel 4: RESULTATEN

De resultaten van alle genoemde verdienmodellen zijn puur bedoeld als informatie. Het zijn geen adviezen. Alles is afhankelijk van hoogte investeringen en persoonlijke inzet. De deelnemer zelf is verantwoordelijk voor alle kosten die online bedrijven in rekening kunnen brengen. Ook voor de afdracht van belastingen over de behaalde winsten is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Artikel 5: AUTEURSRECHTEN EN INFORMATIE OVERDRACHT

Alle auteursrechten over die verdienmodellen worden voorbehouden aan GIG-OS. De informatie van de verdien-mogelijkheden is afkomstig van het bedrijf GIG-OS. De informatie mag door jou worden gebruikt, mits volgens de absolute gegevens van GIG-OS. Je mag de informatie overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, conform de reglementen van GIG-OS.

Artikel 6: WEBSITES

Op de webpagina’s van Goalset Masters bevinden zich links naar externe websites. Goalset Masters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar pagina’s van de websites Goalset Masters is toegestaan, mits de goede naam van Goalset Maters daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Goalset Masters mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Artikel 7: PRIVACY BELEID

De website van Goalset Masters kun je anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site, tenzij je deze zelf opgeeft in de formulieren op deze site.